Ogłoszenia z III Niedzieli Wielkiego Postu – 03.03.2024

1.Dziękuję osobom sprzątającym kościół w ostatnim tygodniu. O pomoc przy sprzątaniu w tym tygodniu proszę rodziny: Gaweł Albina, Siwy (2 numery),  Gębski, Lech, Klebacha, Bojda.

2.Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś po sumie.

3.W poniedziałek imieniny J. E. Ks. Bp-a K. Górnego seniora. Modlimy się w jego intencji.

4.Nie ma już baranków wielkanocnych.

5.Rekolekcje będą u nas 15, 16, 17 marca br. Program podam za tydzień. Będzie on także na stronie internetowej parafii.

6.Spowiedź będzie u nas 21 marca we czwartek przed Niedzielą Palmową. Szczegóły nieco później.

7.W najbliższy piątek podczas Mszy św. poświęcenie modlitewników dzieci klasy trzeciej.

8.W piątek polecamy Panu Bogu wszystkie kobiety w dniu ich święta. Droga Krzyżowa o 17.30.

9.W ostatnim czasie zakupiono dla Pana Organisty nowy mikrofon. Koszt 632 zł.

10.Po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

11.Za tydzień ostatnie kazanie pasyjne głoszone przez wikariusza z Krzemienicy. W piątą niedziele kazanie pasyjne będzie głosił rekolekcjonista w Niedzielę Palmową kazania nie będzie, bo jest czytany opis męki Pana Jezusa z podziałem na rolę.

12.We czwartek Adoracja Grupy Misyjnej.