Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601).
Praktycznie o sakramencie małżeństwa
– Narzeczeni, którzy pragną przyjąć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w parafii któregokolwiek z nich nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.
– W czasie pierwszego spotkania powinni mieć ze sobą dowód osobisty, świadectwo chrztu (jeśli byli ochrzczeni w innej parafii), świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej oraz świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
– Podczas spotkania duszpasterzem narzeczeni zostają poinformowani o dalszej drodze przygotowania oraz innych wymaganych dokumentach, które będą musieli przygotować.
– Przed zawarciem sakramentu małżeństwa konieczna jest rozmowa zwana badaniem kanonicznym, którą narzeczeni przeprowadzają z duszpasterzem w uzgodnionym wspólnie czasie.