Kapłaństwo

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat (KKK 1536).
Praktycznie o sakramencie święceń
– Przygotowanie do przyjęcia sakramentu święceń odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym.
– Do Wyższego Seminarium Duchownego mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę.
– Kandydaci do święceń powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji.
– Przyjęcie do seminarium odbywa się poprzez złożenie właściwej dokumentacji oraz rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem.