Chrzest święty


Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (KKK 1213).

Praktycznie o sakramencie chrztu
Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). Jeśli ma być udzielony gdzieś indziej (poza swoją parafią), konieczna jest zgoda Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców.

Chcąc ochrzcić swoje dziecko, rodzicie powinni zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej, mając z sobą:
– metrykę urodzenia USC,
– jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu,
– dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
– przed chrztem rodzice chrzestni (będący spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Rodzicie chrzestni, wraz z rodzicami podejmują zdanie towarzyszenia dziecku tak, aby mogło wzrastać w wierze. Aby mogli wypełnić tą piękną i odpowiedzialną misję powinni spełniać następujące kryteria:
– ukończyli 16 rok życia,
– sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia)
– prowadzą świadome i sakramentalne życie chrześcijańskie